Wyciąg i prasa na słupie

AKTIV - SPORT Pro B02 + B05 WYCIĄG I PRASA

Urządzenia na słupie łączone  

5.645,- zł