Wyciąg i krzesło na słupie

AKTIV - SPORT Pro B02 + B01 WYCIĄG I KRZESŁO 

Urządzenia na słupie łączone  

5.645,- zł