Wyciąg i krzesło

AKTIV - SPORT D02 + D01 WYCIĄG I KRZESŁO 

Urządzenia na pylonie łączone  

7.638,- zł