Prasa i wioślarz

AKTIV - SPORT D05 + D31 prasa i wioślarz 

Urządzenia na pylonie łączone 

9.500,- zł
7.920,- zł